• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 28ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευη και ώρα 12.00.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 25ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Εξειδίκευση πίστωση 245,00 € του Κ.Α 30- 7413.016 για την «Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για την μεταφορά νερού σε Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Αγίου Δημητρίου » Ανάθεση και ψήφιση πίστωσης « Τροποποίηση μελέτης και επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της μελέτης του έργου: «Κατασκευή…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 21ην του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). Η συνεδρίαση γίνεται κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ 298/204-2021 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με θέμα προτεραιότητα έργων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, ) οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος πρέπει να προχωρήσουν σε προτεραιοποίηση των προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος έντος της προθεσμίας 31-05-2021 , σύμφωνα με την αρ.…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 22/04/2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 2492 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς την 26ην του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). . Ορισμός δικηγόρου – Κατάθεση πρόσθετου λόγου ακύρωσης επί της ακυρώσεως του Δήμου Δωδώνης κατά του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ενώπιον Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα Η΄τριμελές Ορισμός δικαστικού Επιμελητή…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech