• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί την 28 / 11 / 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Βασίλειος
Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί την 21 / 11 / 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 έως 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται την Τρίτη 21 / 11 / 2023 και από ώρα 13:00 πμ μέχρι και ώρα 14.00 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (K.…
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (ταχ. διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου) την 17 / 11 / 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμος Βασίλειος
Σας προσκαλούμε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί την 22 / 8 / 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 έως 11:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συνημμένα ακολουθεί. Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Δήμος Βασίλειος
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (ταχ. διεύθυνση: Αγία Κυριακή Θεριακησίου) την 9 / 8 / 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 «Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον…
Σελίδα 1 από 23

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech