Διαγραφές

 • Αρχική
 • Εξυπηρέτηση
 • Μητρώο Αρρένων
 • Διαγραφές

Διαγραφή πολλαπλώς Εγγεγραμμένων

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση
 • Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
 • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ενηλίκου ή των γονέων όταν πρόκειται για ανήλικο.

Διαγραφή Λόγω θανάτου ή αφάνειας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech