• Αρχική
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση
 • Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης Χρήστος με την υπ’αριθμόν 14/2024 απόφασή του, όρισε τους παρακάτω Αντιδήμαρχους. .

Δημάκης Δημήτριος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/02/2024 μέχρι 31-01-2025, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημάκη Δημήτριο του Λαζάρου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
 • Του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων
 • Του Γραφείου τεχνικών έργων και μελετών
 • Του Τομέα Πολιτικής Προστασίας

Αθανασόπουλος Αντώνιος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/02/2024 μέχρι 31-01-2025,  τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Αθανασόπουλο του Αθανασίου, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

       α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του Γραφείου Ύδρευσης.

      β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Δρόσος Δημήτριος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/02/2024 μέχρι 31-01-2025, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δρόσο Δημήτριο του Κωνσταντίνου, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

       α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Περιβάλλοντος εκτός του τομέα Πολιτικής Προστασίας
 • Του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

       Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Τζώρτζης Χρήστος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/02/2024 μέχρι 31-01-2025, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζώρτζη Χρήστο του Αναστασίου, στον οποίο  παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

     Κατά τόπον Αρμοδιότητες στις Δημοτικές Ενότητες Σελλών και Δωδώνης:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις δημοτικές ενότητες.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια των  Δημοτικών  Ενοτήτων
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις Δημοτικές Ενότητες
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Δάλλα Χρυσούλα

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 1. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Δωδώνης, με θητεία από 01/02/2024 μέχρι  31-01-2025,  την Δημοτική Σύμβουλο κα. Δάλλα Χρυσούλα του Γεωργίου, στην οποία  παρέχεται αντιμισθία και μεταβιβάζει σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου:

       Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.
 • Του Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.
 • Του Αυτοτελούς Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
 1. 6. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:
 • Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες στον καθένα καθ ύλη αρμοδιότητες.

 

 1. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων και εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
 2. Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
 3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά.

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech