• Αρχική
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση
 • Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης Χρήστος με την υπ’αριθμόν 191/2019 απόφαση, όρισε τους παρακάτω Αντιδήμαρχους με θητεία από  01/09/2019   μέχρι  31/12/2020 .

Λώλος Νικόλαος

 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης  ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Λώλο Νικόλαο, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

 

     α. Καθ ύλην Αρμοδιότητες:

     Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

• Του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
• Του Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
• Του Γραφείου Οικονομικών Θεμάτων

      β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Δημητρίου:

 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Χήρας Βασίλειος

 Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης  ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χήρα Βασίλειο, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:  

 

α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

      Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και πολιτισμού
 • Του Γραφείου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λάκκας Σουλίου :     

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα

Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

Δημάκης Δημήτριος

Ο Δήμαρχος ρου Δήμου Δωδώνης ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημάκη Δημήτριο, και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες:

   

α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας,
 • Του Γραφείου Διοικητικών Θεμάτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας,
 • Του Γραφείου Τεχνικών Έργων και μελετών,
 • Του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών.

 

 

Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων

Γιαννάκης Γρηγόριος

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γιαννάκη Γρηγόριο και του μεταβιβάζει τις καθ ύλην αρμοδιότητες:

     

  α. Καθ’ ύλην Αρμοδιότητες:

Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό καλής λειτουργίας:

 • Του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 • Του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

  β. Κατά τόπον Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Δωδώνης:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα.
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας
 • Την συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων
 • Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την εποπτεία τέλεσης πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων.


Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:
• Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις ανατιθέμενες στον καθένα καθ ύλη αρμοδιότητες.
• Θεώρηση γνησίου υπογραφής, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων και εκπροσωπούν τον Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.
Η ανάκληση αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την παραπάνω αναγραφόμενη σειρά.

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech