• Αρχική
  • Επικοινωνία
  • Πληροφορίες
  • Μετεωρολογικοί σταθμοί

Μετεωρολογικοί σταθμοί

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει αναπτύξει ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών.Στοιχεία μπορείτε να δείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

Μετεωρολογικός σταθμός στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 515μ.
Ιδιοκτησία: Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Χάρης Ρουσόπουλος
Μετεωρολογικός σταθμός στην Τύρια Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 340μ.
Ιδιοκτησία: Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Χάρης Ρουσόπουλος
Μετεωρολογικός σταθμός στην Δωδώνη Ιωαννίνων. Υψόμετρο: 675μ.
Ιδιοκτησία: Δήμος Δωδώνης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Επίβλεψη: Χάρης Ρουσόπουλος
Μετεωρολογικός σταθμός στα Δερβίζιανα. Δήμος Δωδώνης. Υψόμετρο: 585μ.
Ιδιοκτησία: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Ευχαριστούμε το Κέντρο Υγείας Δερβιζιάνων, για την φιλοξενία
Μετεωρολογικός σταθμός στα Πεστά Ιωαννίνων. Υψ: 720μ. (39° 27' 39"Β - 20° 55' 6"Α)
Ιδιοκτησία & Επίβλεψη: Αλέξης Αναστασίου
Σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech