• Αρχική
  • Επικοινωνία
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα
  • Δήμου Δωδώνης

Τηλέφωνα Δήμου Δωδώνης

ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2654 3 60128
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2`654 3 60130
 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
2654 3 60113
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2654 3 60131
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2654 3 60100
2654 3 60120
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2654 3 60123  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2654 3 60115
2654 3 60104

2654 3 60143
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
2654 3 60140
2654 3 60139
 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2654 3 60114
2654 3 60116
2654 3 60143

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΦ/ΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2654 3 60136
2654 3 60133
2654 3 60138
2654 3 60135
2654 3 60134
2654 3 60124
2654 3 60129
 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2654 3 60146  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2654 3 60117  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2654 3 60119  

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

2654 3 60109  

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

2654 3 60111  

Κ.Ε.Π.

2654 3 60117
2654 3 60118
2654 3 60142

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2654 3 60141  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2654 3 60144 2654 3 60144

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2654 3 60122  
     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
2651 3 65500 2651 0 82624

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
2654 3 60300 2654 0 31100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ
2651 3 61900 2651 0 84313

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech