• Αρχική
  • Οργάνωση
  • Φορείς
  • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δωδώνης

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δωδώνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δωδώνης συστήθηκε κατόπιν συγχώνευσης των Δημοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Λάκκας Σουλίου, Δήμου Σελλών, Δήμου Δωδώνης και Δήμου Αγίου Δημητρίου και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 594/14-04-2011 ΦΕΚ/τευχ.Β.

Σύμφωνα με το άρθρο 255 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομοίως καθορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ η θητεία του στο σύνολο του ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα και τμήματα:

  • Πρόγραμμα Βοήθεια Στο Σπίτι: Πρόκειται για πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Εξασφαλίζει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, νοσηλευτική μέριμνα, οικιακή φροντίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη. Μέσω του προγράμματος εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας και για τον λόγο αυτό είναι στελεχωμένο με κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό. Συνολικά υπάρχουν τέσσερις (4) δομές που εξυπηρετούν όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου.
  • Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Είναι στελεχωμένο με παιδαγωγό και βοηθητικό προσωπικό και αποσκοπεί στη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών κατά τις ώρες 12:00 μ.μ έως 20:00 μ.μ. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας, συντροφικότητας και συνεργασίας δίνοντας κίνητρα στο κάθε παιδί και αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο τους χρόνο. Όλες οι δραστηριότητες έχουν τη μορφή παιχνιδιού και όχι μαθήματος και αποσκοπούν στην προσωπική και ψυχική έκφραση και συμμετοχή αλλά και στην ανάπτυξη της δημιουργικής διάθεσης των παιδιών.
  • Διοικητικό και Εργατοτεχνικό προσωπικό αποτελούμενο από δέκα (10) υπαλλήλους που παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί και οι στόχοι της.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech