• Αρχική
  • Επικοινωνία
  • Υπηρεσίες Υγείας
  • Περιφερειακά Ιατρεία

Περιφερειακά Ιατρεία

Π.Ι. Ρωμανού

Τηλ.: 2654041352
Ιατρός: Μητρογιάννης Γεώργιος

Π.Ι. Κοπάνης

Τηλ.: 2654091251 Ιατρός:
Παπαγεωργίου Γεώργιος

Π.Ι.Αρτοπούλας

Τηλ.: 2651084204

Π.Ι. Μαντείου

Τηλ.: 2651082212
Ιατρός: Σίντος Νικόλαος

Π.Ι. Βαρλαάμ

Τηλ.: 2654051248
Ιατρός: Βλαχάκη Αγγελική

Π.Ι. Ροβιλίστου

Τηλ.: 2654022311
Ιατρός: Τεφτίκ Χαράλαμπος

Π.Ι. Μουσιωτίτσας

Τηλ.: 2654071280
Ιατρός: Σιόντης Αθανάσιος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech