• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 11-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε στη Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Τρίτη 08-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 09:55

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής την 15/2/2022

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15 ην02- 2022 ημέρα Τρίτη και ώρ 11.00 πμ. για συζήτηση και λήψηαπόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8 ην 02- 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 21-1-2022 και ώρα 11:00 πμ.
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την 22/12/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech