• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 26-08-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5231 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 30-08-2022…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 12-08-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4993 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 16-08-2022…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 18-07-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4400 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 22-07-2022…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 12-07-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4296 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Τετάρτη 13-07-2022 και ώρα 13:00 μ.μ., με τα…
ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 29-06-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Σύνταξη Σχεδίου (2ης) αναμόρφωσης…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 10-06-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3596 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 14-06-2022…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech