• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)την 13ην Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οικον. Έτους 2020 –Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού 2. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Δερβιζιάνων του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την ΜΑΙCON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε 3. Έγκριση…
Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2020 09:35

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 09-10-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την 9ην Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) 1.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτζη (προικοδότηση κοριτσιών κλήρωσης 2019) 2.Ψήφιση πιστώσεων του κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη 3. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για προικοδότησης κοριτσιών (κλήρωση 2020)- εκπλήρωση σκοπού κληροδοτήματος Σπ. Τζώρτζη 4. Σύνταξη πρακτικού Διαχειριστικής Επιτροπής κληροδοτήματος «Νικολάου Δημήτρη» άγονου διαγωνισμού των ακινήτων επί της οδού Ν. Ζέρβα…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 08/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ.πρωτ. : 6143 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κύριοι, Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 09ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στο γραφειο της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν.4555/2018. Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα για τους εξής κάτωθι λόγους: Η δικάσιμος ημερομηνία είναι 14/09/2020 ημέρα Δευτέρα και θα…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech