• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 6 ην 12 2021 ημέραΔευτέρα και ώρα 11:.00 π.μ.
Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 29 ην 11 2021ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της ΟικονομικήςΕπιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 16 ην 11 2021 ημέρΤρίτη και ώρα 11.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σταπαρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξειςτου α-ρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκεμε το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και τησυμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν.4795/2021.1. Παράταση προθεσμίας σύμβασης για προμήθειατσιμεντοσωλήνων.2. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του έργου:«Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης καιΤερόβου»3. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής παραλαβής του έργου:«Αποκατάσταση Σχολικού Κτιρίου Τ. Δ. Σενίκου»4. Κατακύρωση αποτελέσματος…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 25ην 10- 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Παράταση συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ προσωπικού του Δήμου για την αποτροπή διάδοσης του Κορωνοιού COVID- 19, σύμφωνα με τον ν.4831/2021ΦΕΚ Α /170. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού οκτάμηνης διάρκειας Ι.Δ.Ο.Χ έτους 2021. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σε ότι αφορά την εξώδικη διαμαρτυρία –πρόσκληση του Ελευθερίου Κίτσου του Φωτίου,κατοίκου κοινότητας Επισκοπικού κατά του Δήμου Δωδώνης.…
Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021 11:19

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 18 ην 10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη κατά Αναστασίας Μπεράτη: α) για παροχή γνωμοδότησης επί της αιτήσεως διακανονισμού οφειλής της Αναστασίας Μπεράτη και β) για εκπροσώπηση…
Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 16:51

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-09-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή 24/09/2021 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 6527 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Προς Τον κ. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 29ην 09 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021. Αποδοχή δωρεάς ΤΕΡΝΑ για…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech