• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 06-05-2022 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2630 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ) ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Θεοχάρη Γεώργιο 2. Βλάχο Βασίλειο 3. Αθανασόπουλο Αντώνιο 4. Σπύρου Δημήτριο 5. Κατσανάκη Κωνσταντίνο 6. Μπακόλα Βασίλειο Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 10-05-2022…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Δευτέρα 11-04-2022 και ώρα 13:00 μ.μ., με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) καθώς και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 20354/2022 (ΦΕΚ 1724/Β’/09.04.2022). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Υποβολή αιτήματος σύμφωνα με την εγκύκλιο 214/2022…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Τετάρτη 30-03-2022 και ώρα 13:00 μ.μ., με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’)καθώς και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 17567/2022 (ΦΕΚ 1454/Β’/25.03.2022). ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 16-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ - Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ». Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του…
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 11-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε στη Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Τρίτη 08-03-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech