• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12-09-2022
Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2022 16:19

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 12-09-2022

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 07-09-2022

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 5494

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                         

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή Χώρου πολιτισμού στη Σκλίβανη στη Δ.Ε. Αγίου Δημήτριου του Δήμου Δωδώνης».
  2. Έγκριση Πρακτικού ανάθεσης της σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ» του Δήμου Δωδώνης.
  3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.
  4. Καθορισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Δωδώνης και των Νομικών Προσώπων.
  5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 52/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Αύξηση της χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δωδώνης από τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου».
  6. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για μεταφορά νερού σε τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                                                    

                                                         ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech