• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16-08-2022
Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 17:49

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16-08-2022

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 26-08-2022

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 5231

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                         

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 30-08-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σύνταξη Σχεδίου (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2022.
 2. Καθορισμός του αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2022-2023.
 3. Έγκριση Πρακτικών κλήρωσης του κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα Τζώρτζη» Κοινοτήτων Αρτοπούλας, Αγίου Ανδρέα, Μπαουσιών και Μπεστιάς για εκπλήρωση σκοπού έτους 2021.
 4. Έγκριση Πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης στο Άλσος Κοινότητας Νέας Μουσιωτίτσας.
 5. Διάθεση πίστωσης από το Κληροδότημα «Νικολάου Δημήτρη» Κοινότητας Κουμαριάς που αφορά τη δημοσίευση της προκήρυξης χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών έτους 2020-2021».
 6. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για κλήρωση (προικοδότηση κοριτσιών) κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Τζώρτζη» για το έτος 2022.
 7. Διαγραφή μισθωμάτων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19.
 8. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση δεξαμενής ύδρευσης Παλαιοχώρι Μπότσαρη Δ. Δωδώνης».
 9. Εξειδίκευση πιστώσεων.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                             ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                        

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech