• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16-08-2022
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2022 05:52

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16-08-2022

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 12-08-2022

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 4993

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                        

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                 

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 16-08-2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022.
 2. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγγών » του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Αλέξανδρο Ν. Γέροντα.
 3. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 209.692,50 €.
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού και Σερβιανών».
 5. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Ψήνας.
 6. Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ορεινού καταφυγίου Ολύτσικας Τ.Κ. Μπαουσιών.
 7. Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Σιστρουνίου.
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 που αφορούν δαπάνες κοινοχρήστων λογαριασμών γραφείων και καταστημάτων Κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη.
 9. Εξειδίκευση πίστωσης-συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα Αποκαλυπτήρια της Προτομής του Μάρκου Μπότσαρη στην Κοινότητα Παλαιοχωρίου Μπότσαρη.

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                             

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech