• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22-07-2022
Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 05:24

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 22-07-2022

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 18-07-2022

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 4400

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                        

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                 

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 22-07-2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Έκθεση Πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου έτους 2022 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δωδώνης.
 2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 14/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2021».
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022».
 4. Έγκριση μελέτης και προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με το άρθρο 32, παρ. 2γ, του Ν. 4412/2016 και με το άρθρο 2 του Ν. 4782/2021, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δωδώνης».
 5. Ορισμός επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου «Βελτιώσεις δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Μελιγγών».
 6. Καθορισμός όρων φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη διάθεση έκτακτης κάρπωσης στο Άλσος Κοινότητας Νέας Μουσιωτίτσας.
 7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης (φάκελος δημόσιας σύμβασης μελέτης) της μελέτης: «Αξιοποίηση παραποτάμιας περιοχής και πηγών Λούρου».
 8. Εξειδικεύσεις πιστώσεων-Εκδηλώσεις μνήμης σε Κοινότητες του Δήμου Δωδώνης. 
 1. Ανάθεση σε δικηγόρο τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος στο ΠΕΣΠΑ ΗΠΕΙΡΟΥ επί των δεδομένων και περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 400 kWe ΜΕ ΚΑΥΣΗ BIOΡΕΥΣΤΩΝ ΘΕΣΗ: «ΠΟΛΤΣΕΣ-MΑΝΤΡΑ ΚΛΑΡΙ» Αγροτεμάχιo 1316 διανομής 1935, Τ/Κ ΛΥΓΓΟΥ, Δ/Ε ΠΑΣΣΑΡΩΝΟΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ, Π/Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ.

 

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                             

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 05:27

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech