• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 18:09

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 13-07-2022

                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Αγία Κυριακή Θεριακησίου,  12-07-2022

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                                 Αρ. Πρωτ.: 4296

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                                                         

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ

(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ)                                              

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης την Τετάρτη 13-07-2022 και ώρα 13:00 μ.μ., με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

         Σας ενημερώνουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει  ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, έχοντας λάβει υπόψη την παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020) καθώς και την υπ΄ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/2022 (ΦΕΚ 3367/Β’/30.06.2022).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Χώρου πολιτισμού στη Σκλίβανη στη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης».
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ψήνας.

 

 

       Η εν λόγω συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα  λόγω  ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας για το ανωτέρω έργο καθώς και της ανάγκης εκμίσθωσης του Κοινοτικού Καταστήματος λόγω θερινής περιόδου.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                        

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech