• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29-06-2022
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 15:14

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 29-06-2022

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

        ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                

1.        Θεοχάρη Γεώργιο

2.        Βλάχο Βασίλειο

3.        Αθανασόπουλο Αντώνιο

4.        Σπύρου Δημήτριο

5.        Κατσανάκη Κωνσταντίνο

6.        Μπακόλα Βασίλειο

 

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021, σας καλούμε να συμμετέχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη  29-06-2022 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 1. Σύνταξη Σχεδίου (2ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2022.
 2. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δωδώνης έτους 2022.
 3. Προέγκριση Απολογισμού διαχειριστικής περιόδου 01.01.2021-31.12.2021 του Δήμου Δωδώνης.
 4. Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑΣ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ».
 5. Έγκριση 6ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Δωδώνης».
 6. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποπεράτωση δρόμου Τ.Κ. Πλατανίων».
 7. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκαταστάσεις οδών και κοινόχρηστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας, Δραγοψάς».
 8. Αποδοχή απόφασης έγκρισης της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Δωδώνης» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1, «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019-2020» του Πράσινου Ταμείου.
 9. Συγκρότηση Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων προϋπολογισμού κάτω των 1.000.000,00€ του Δήμου Δωδώνης.

 

 

 

 • Επικύρωση της 101/2022 Απόφασης Δημάρχου ορισμού δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση σημειώματος για την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 324/10-06-2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Κ.Γ., Γ.Ζ. και Ε.Κ. κατά του Δήμου Δωδώνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
 • Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (Αναψυκτήριο εμβαδού 83,40τμ) εντός του αρ. 89 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Σιστρουνίου.
 • Έγκριση του Σχεδίου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Δωδώνης.

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ                                                        

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech