Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 15:05

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 20-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε  στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς την 20ην  Ιουλίου 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12.00 μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

 

 

  1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο
  2. Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021
  3. Διαβίβαση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Μετατροπή ερευνητικής γεώτρηση Παρδαλίτσας σε παραγωγική», ανάδοχος Αλκυών Νικούλης προϋπολογισμού 24.500,00€ με Φ.Π.Α
  4. Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή ΤΕΡΝΑ)
  5. Ορισμός δικηγόρου (¨Εφεση Κων/νου Βλάχου κατά Δήμου Δωδώνης δικάσιμος 8-9-2021)
  6. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή (επίδοση της αριθμ. 21/2021 απόφασης στον κ. Μιχ. Σιούλα)

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech