Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 15:39

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 13-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε  στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς την 13ην  Ιουλίου 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13,00 μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

 1. Έγκριση ή μη  πρακτικού ΙΙ «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης»
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστης τοιχοποιϊας Τ.Κ Δερβιζιάνων»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δόμων Τ.Κ Ψήνας»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμων προς οικισμό Τ.Κ Θαναίων»
 5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Ραβενίων»
 6. ΄Εγκριση ή μη πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΒΓΟΥ,ΚΡΥΦΟΒΟΥ,ΜΟΥΛΥΒΑΔΙΑΣ,ΠΟΤΑΜΙΑΣ»
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων
 8. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Αγ. Αναστασίας και Δραμεσιών
 9. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δωδώνης και Κωστάνιανης
 10. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας, Δραγοψάς
 11. Συγκρότηση Επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Μελιγγών και Μαντείου
 12. ΄Εγκριση μελέτης: Αποπεράτωση γεώτρησης Παρδαλίτσας προϋπολογισμού 37.000,€
 13. Έγκριση μελέτης: Αποπεράτωση γεώτρησης Ραβενίων  προϋπολογισμού 51.000€
 14. Έγκριση μελέτης :Αντικατάσταση δεξαμενής ύδρευσης Παλαιοχωρίου Μπότσαρη Δήμου Δωδώνης προϋπολογισμού 37.200€

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech