• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Προσκλήσεις
 • Επιτροπών
 • Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-6-2021
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 15:29

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-6-2021

Καλείστε να προσέλθετε  στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί  δια περιφοράς την 29ην  Ιουνίου 2021 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12,00 μ.μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δομολεσάς Τ.Κ Σενίκου»
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσας»
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Μελιγγών»
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ Σερβιανών»
 5. Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Δερβιζιάνων» MAICON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε
 6. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ-Δ.Δ ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ ΑΧΛΑΔΕΑΣ»
 7. Χορήγηση πρώτης (1ης) παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών περιμετρικού τοιχίου Κοιμητηρίου Σερζιανών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα » του Δήμου Δωδώνης
 8. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος υποβολής παραδοτέων για «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2 και 3 (Παραδοτέα 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 & 3.1.1) του έργου MileSTONES IIΙ «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση Σχολικού κτιρίου Τ.Δ Σενίκου
 10. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο : Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Τ.Κ Δωδώνης, Τύριας και Κρυφοβού Δ. Δωδώνης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV.
 11. Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για την 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον.έτους 2021.
 12. Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που θα πρέπει να υποβάλλονται στην Οικονομική Επιτροπή για τον ορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί επίτευξης εξώδικου συμβιβασμού
 13. ΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2021 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση  ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων- δεσμεύσεως πιστώσεων για δαπάνες που έχουν ματαιωθεί ή δεν έχουν εκτελεστεί για  οποιοδήποτε λόγο το έτος 2020 
 14. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 6/2021 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : Αναμόρφωση προϋπολογισμού»
 15. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 8/2021 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα: « Έγκριση Απολογισμού Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνης έτους 2020
 16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 86/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατάρτισης του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2021.
 17. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2021 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με θέμα :  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2021

 

 

                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                       ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech