• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-11-2020
Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 10:48

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-11-2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)την 13ην Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

 

1. Έγκριση Τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οικον. Έτους 2020 –Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

2. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : Εξωραϊσμός κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Δερβιζιάνων του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την ΜΑΙCON-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα &του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εργασιών του έργου: Αντικατάσταση στέγης παλαιού Δ. Σχολείου Ραβενίων του Δήμου Δωδώνης

4. Χορήγηση πρώτης (1ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ. ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΩΝ - Δ.Δ. ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ ΕΩΣ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΕΑΣ»

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Σύνδεση Δ.Δ Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ Αλεποχωρίου Μπότσαρη – Σιστρουνίου :ανάδοχος Κων/νου Κώστα

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση τοιχου αντιστήριξης Τ.Κ Πεστών ανάδοχος Κων/νου Τσουμάνη

7. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση αγωνιστικού χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Μουσιωτίτσας- Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα (Επικαιροποίηση) αναδόχου ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΚΑΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

8. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση της λίθινης γέφυρας στο Χελιμόδι Σενίκου αναδόχου Ζιάβα Αικατερίνης

9. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Ανόρυξη νέων ερευνητικών γεωτρήσεων για τον εμπλουτισμό των δικτύων ύδρευσης ανάδοχος ΛΟΥΚΑ ΔΗΜ.ΚΟΦΦΑ Γεωλόγου ΕΔΕ

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: Βελτίωση δρόμου προς τοποθεσία Σπιθάρι Τ.Κ Μουσιωτίτσας ανάδοχος Κωνσταντινίδης – κατασκευαστική Ο.Ε

11. Συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΣΕΡΙΖΙΑΝΑ προϋπολογισμού 480.000,00€ με Φ.Π.Α

12. ΄Εγκριση παράτασης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1272/19 σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1, 2, 3 & 5 του έργου MileSTONES II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources», η οποία συνομολογήθηκε με την εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο «planO2 IKE».

13. ΄Εγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΩΣ ΣΕΡΙΖΙΑΝΑ

14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικόπεδο 500,00τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ ΄Αρδοσης του Δήμου μας Δ.Ε Λάκκας Σουλίου Cosmote Κεραίες)

15. Αίτημα για διάλυση της εργολαβικής σύμβασης του έργου : «Συντήρηση –αποκατάσταση- φωτισμοί Δημ. Δών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μελιγγών (Ιορδάνη Ν.Καρπουτσή &Σια Ε.Ε)

16. Αίτημα για διάλυση εργολαβικής σύμβασης του Αλκυών Νικούλη

17. Επιστροφή δημοτικών τελών στον κ. Βασιλειάδη Θεόδωρο

18. Διαγραφή τελών- διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης δημοτών στους βεβαιωτικούς καταλόγους

19. Χορήγηση τρίτης (3ης ) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Συντήρηση-Βελτιωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ ΔερβιζιάνωνΑλεποχωρίου Μπότσαρη- Παλαιοχωρίου Μπότσαρη

20. Επικύρωση ή μη πρακτικού (Ι) της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου Ψήνας και Δραγοψάς»

21. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Σκλίβανης και Τερόβου» με ανάδοχο την RVR Κατασκευαστική ΕΠΕ

22. Διαβίβαση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κ.Χ Τ.Κ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ Κ/Ξ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΔΗΣ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΗΚΟΣ

23. ΄Εγκριση πρακτικού IΙ΄ διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χλωριοτήρων και στεγανωτικών υλικών δεξαμενών»(επανάληψη διαγωνισμού)

24. Καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου: με τίτλο «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης» με κωδικό ΜIS 5038021

25. Τριμηνιαία έκθεση οικον. Έπιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού Β΄τριμήνου 2020

26. Τριμηνιαία έκθεση οικον. Έπιτροπής ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προυπολογισμού Γ΄τριμήνου 2020

27. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: Αποκατάσταση οδών και κοινοχρήστων χώρων Αγ. Αναστασίας και Δραμεσιών.

28. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Μελιγγών και Μαντείου

29. Έγκριση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων Δωδώνης και Κωστάνιανης

30. Ορισμός δικηγόρου (Συμβούλιο Επικρατείας 15-12-2020 (υπόθεση Ζούμπου Βασιλείου)

31. Έγκριση της αριθμ. 4/2020 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»

32. Έγκριση της αριθμ. 7/2020 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020»

33. Έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : «΄Εγκριση Απολογισμού Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης έτους 2019»

34. Έγκριση της αριθμ. 10/2020 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 20

35. Έγκριση της αριθμ. 15/2020 απόφασης του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020

36. Επικύρωση της αριθμ. 184/2020 απόφασης Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 10:53

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech