Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 08:34

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16ην Ιουνίου 2021

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει  «διά περιφοράς»  την  16ην    του μηνός  Ιουνίου  του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος   Τετάρτη   και ώρα 15:00  για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

Η συνεδρίαση γίνεται «δια περιφοράς» λόγω της λήψης των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020) .

Το  κατεπείγον προκύπτει από την  αναγγελία αδόκητου  θανάτου του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ και για την έκδοση σχετικού Ψηφίσματος.                                                                        

Για το θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται την  Τετάρτη 16-06-2021 και από ώρα 14.00 μέχρι και  ώρα 15.00 να ενημερώσουν ηλεκτρονικά την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στην Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο  e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) για την θέση τους  επί του μοναδικού θέματος  της ημερήσιας διάταξης  σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση που ακολουθεί την ημερήσια διάταξη, ψηφίζοντας: «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΛΕΥΚΟ» ή «ΠΑΡΩΝ», ή «ΑΠΟΧΗ».

 Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν  προσωπικό e-mail  θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό προς το κινητό της κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα SΜS( τηλέφωνο επικοινωνίας 6945850930 ή στο τηλέφωνο 6946896619

Η  απόφαση που θα ληφθεί, θα ανακοινωθεί από την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ   

 

ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Δωδώνης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ» ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

  1. Απαιτείται για την έγκυρη λήψη των αποφάσεων στην δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Συμμετέχοντα(παρόντα) στην συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση μέχρι την 15.00 ώρα. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται ως απόντες από την συνεδρίαση.
  3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
  4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
  5. Οι συμμετέχοντες στην συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μαζί με την αποστολή του e-mail για το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

(Σημειώστε Χ στην επιθυμητή επιλογή ψήφου)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ : Έκδοση ψηφίσματος για τον αδόκητο θάνατο του  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΒΑΡΑ Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Δωδώνης.

 

  ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΛΕΥΚΟ

ΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΧΗ

 

 

 

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech