• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΝΑΣ
Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 10:45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΝΑΣ Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 15-5-2023

ΠΕΡ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                  Αριθμ. πρωτ.: 2974

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ                                                       

ΕΔΡΑ: ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ                  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ

                                                    ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΨΗΝΑΣ

 

 

                                          Ο Δήμαρχος του Δήμου Δωδώνης

 

                                                         

                                                         Διακηρύσσει  οτιː

 

 

 

Εκτίθεται σε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Ψήνας, το οποίο θα λειτουργήσει  ως « Καφενείο» με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) πενήντα  ευρώ  (50€)  το μήνα.

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 26/5/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30.μμ  εως 13.00.μμ ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής.

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού εξήντα  (60€) ευρώ, υπέρ του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο του Δήμου Δωδώνης , απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες τηλ 2654360114.

 

 

                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                              ΧΡΗΣΤΟΣ     ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech