Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021 15:44

Δελτίο τύπου για την χρηματοδότηση των μελετών ΤΠΣ του Δήμου Δωδώνης

Στην πρώτη μεγάλη ομάδα Δήμων της χώρας στους οποίους προχωρά άμεσα ο πολεοδομικός και χωροταξικός μελετητικός σχεδιασμός, ανήκει ο Δήμος Δωδώνης, μετά την πιλοτική έναρξη του προγράμματος, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Με απόφαση που εκδόθηκε σε ΦΕΚ και η οποία υπογράφεται από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Νίκο Ταγαρά, υπό τον τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Β΄ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), πρόκειται να προκηρυχθούν άμεσα μέσω του ΤΕΕ που αποτελεί και την αναθέτουσα αρχή, τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια για τις Δημοτικές Ενότητες Δωδώνης, Σελλών, Αγίου Δημητρίου και Λάκκας Σουλίου που αποτελούν το μεγαλύτερο διοικητικό κομμάτι του Δήμου Δωδώνης.

Ο Δήμος Δωδώνης εντάσσεται στο δεύτερο κύκλο του εμβληματικού για τη χώρα Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό, 401,05 εκατ. ευρώ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)- ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων καταρτίζονται με βάση τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί από τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ». Τα προγράμματα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ εγκρίνονται τμηματικά, με χρονικό περιορισμό των αναθέσεων μελετών, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν έως την 30η Ιουνίου 2025.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προβλέπει ανάθεση συνολικά 229 διακριτών μελετών ΤΠΣ, για 768 Δημοτικές Ενότητες, που θα γίνει σε τέσσερις κύκλους έως τις αρχές του νέου έτους.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης τονίζει τα εξής: «Είμαστε ικανοποιημένοι που ο Δήμος Δωδώνης βρίσκεται στην αφετηρία των Δήμων της χώρας, για τους οποίους ξεκινά άμεσα η μελέτη του πολεοδομικού και χωροταξικού τους σχεδιασμού, απόδειξη της καλής προετοιμασίας του Δήμου μας, για την οποία οφείλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου και στους συνεργάτες μου.

Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού θεσπίζονται χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, για την υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση των συνεπειών φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Η ανάγκη να μπει τάξη σε όλα τα παραπάνω αποτελούσε ανέκαθεν προτεραιότητα για τη δημοτική μας αρχή, γι’ αυτό και έσπευσε ο Δήμος μας να εκμεταλλευτεί αυτό το εργαλείο που προσφέρει η πολιτεία. Η αναγκαιότητα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού έγινε εμφανής σε διάφορες περιστάσεις, με προεξάρχουσα την άτακτη επιδιωκόμενη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ στα όρια του Δήμου μας ή πολύ κοντά σε αυτά, διαδικασία που ελπίζουμε πως θα βρει τέλος όταν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός, ώστε να είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε υπό καλύτερους όρους και με τρόπο συντεταγμένο και ορθολογικό, την αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη τα «θέλω» των τοπικών μας κοινωνιών».

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech