• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • Δελτίο τύπου για την αυριανή συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ για τις μονάδες βιορευστών.
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 14:13

Δελτίο τύπου για την αυριανή συνεδρίαση του ΠΕΣΠΑ για τις μονάδες βιορευστών.

Συμπληρωματικό υπόμνημα προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας του κατά των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιορευστών, στη θέση «Πολτσές – Μάντρα Κλαρί», κατέθεσε ο Δήμος Δωδώνης, ενόψει της αυριανής (Παρασκευή 18/6/2021) εξ αναβολής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, για την εξέταση των φακέλων των συγκεκριμένων έργων.

Οι εν λόγω σχεδιαζόμενες μονάδες θυμίζουμε, στα γειτονικά αγροτεμάχια (1316 και 1299&1304) της Τοπικής Κοινότητας Λύγγου του Δήμου Ζίτσας, απέχουν ελάχιστα από την Τοπική Κοινότητα Κωστάνιανης του Δήμου Δωδώνης, και ως εκ τούτου, προκύπτει το εύλογο συμφέρον του Δήμου Δωδώνης που παρεμβαίνει στην υπόθεση από την πρώτη στιγμή, με τη βοήθεια ειδικού περιβαλλοντολόγου, σε συνεννόηση πάντα, με την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων. Το από 12/3/2021 αρχικό υπόμνημα του Δήμου Δωδώνης κατατέθηκε στο ΠΕΣΠΑ, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 54/2020 απόφασης του δημοτικού του συμβουλίου.

Με το συμπληρωματικό του υπόμνημα ο Δήμος Δωδώνης ζητά να μην εγκριθούν οι δύο ΜΠΕ και να μην εκδοθούν οι σχετικές ΑΕΠΟ.

Ο Δήμος Δωδώνης κατέθεσε στο ΠΕΣΠΑ το από 29-8-2007 Π.Δ. (ΦΕΚ 416/2007/Τ.Α.Α.Π.Θ.), με το οποίο καθορίστηκαν χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου. Στον σχετικό χάρτη, που συνοδεύει το Π.Δ., αποτυπώνονται οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου της περιοχής, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δωδώνης, που βρίσκονται πλησίον των υπό αδειοδότηση μονάδων και συγκεκριμένα η ζώνη Π1 περιλαμβάνει την περιοχή προστασίας των ορεινών όγκων, στην οποία επιτρέπονται χρήσεις και δραστηριότητες όπως δασική εκμετάλλευση, γεωργική καλλιέργεια, ήπιες εγκαταστάσεις αναψυχής κτλ. Οι υπό αδειοδότηση μονάδες βρίσκονται εξαιρετικά κοντά στα όρια της θεσμοθετημένης Π1 Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Δήμου Δωδώνης και πιο συγκεκριμένα στα 490 μέτρα. Ως εκ τούτου, μια τέτοια δραστηριότητα για την παραγωγή ενέργειας, σε τόσο κοντινή απόσταση από θεσμοθετημένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, απαγορεύεται απόλυτα από το προαναφερθέν Π.Δ.

Κατά δεύτερον, ο Δήμος Δωδώνης στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334-11/6/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΤΠΣ», υπέβαλλε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4441/10-7-2020 αίτημα για την εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου. Ειδικότερα για την επίμαχη περιοχή και προκειμένου να καταδειχθεί και η βαρύνουσα σημασία που αποδίδει ο Δήμος Δωδώνης, με το ανωτέρω έγγραφό του υπήγαγε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΤΠΣ) της Δ.Ε. Δωδώνης στην κατηγορία (α) «πολύ υψηλής προτεραιότητας» (ήτοι στην ανώτατη βαθμίδα προτεραιότητας για την ολοκλήρωση του εν λόγω ΤΠΣ.

«Η αδειοδότηση και λειτουργία των επίμαχων μονάδων ανατρέπει τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου μας και αποτελεί τροχοπέδη για την ήπια περιβαλλοντική ανάπτυξή του. Πολλώ δε μάλλον, με την αδειοδότηση κι εγκατάσταση των επίμαχων μονάδων μετατρέπεται ουσιαστικά η εν λόγω περιοχή σε περιοχή de facto υποδοχής τέτοιων μονάδων οχλουσών δραστηριοτήτων, ιδίως δε λαμβανομένου υπόψη ότι σε απόσταση περίπου 2 χλμ, και συγκεκριμένα στο Ελευθεροχώρι, που βρίσκεται εντός της ίδιας Δ.Ε. Δωδώνης του Δήμου μας, λειτουργεί ήδη το εργοστάσιο επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Ηπείρου» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο υπόμνημα.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech