• Αρχική
 • Οργάνωση
 • Διοίκηση
 • Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

 • συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου
 • ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου
 • προελέγχει τον απολογισμό, μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο
 • εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
 • αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
 • εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο
 • αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Οικονομική Επιτροπή (1/9/2014 - 5/3/2017)

Τακτικά Μέλη:
 1. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
 2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 3. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
 5. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 2. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 4. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
 5. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech