• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής
Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 12:19

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κύριο

ΠΡΟΣ

 

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Δήμου Δωδώνης :

 

          Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 και το υπ’ αριθ. 1/08.01.2024 πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής των μελών της, σας καλούμε να συμμετέχετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την    31 -05-2024 και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Συζήτηση επί αιτημάτων πολιτών για διαγραφή – διόρθωση λογαριασμών  ύδρευσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.
  2. Εξέταση αιτήματος για παράταση μίσθωσης Δημοτικού κτιρίου στην Δ.Κ. Επισκοπικού
  3. Συζήτηση αίτησης για λύση μίσθωσης Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Βαρλαάμ
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024
  5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2024
  6. Εξειδίκευση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2024

 

 

 

                                           

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 12:25

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech