Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024 12:10

Πρακτικό εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβοουλίου και Μελών Δημοτικής Επιτροπής Κύριο

Την 8 / 1 / 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην Αγία Κυριακή και στο Δημοτικό κατάστημα  το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα σε τακτική, ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, κατόπιν της υπ’ αρ. 50/4-1-2024 πρόσκλησης του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού του δημάρχου, η οποία γνωστοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 4/1/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου να προβεί στην εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech