Τρίτη, 02 Ιουλίου 2024 07:35

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΠΛΗΡ.: Ευγ. Γεωργαλή

ΤΗΛ.: 2654360135

 

 

 

 

 

Αγ. Κυριακή 21/06/2024

                      Αριθ. Πρωτ.: 4607

 

 

                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για υποβολή προσφοράς για την εργασία

«Περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

 

   Ο Δήμος Δωδώνης προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με ιδιώτη ή ιδιώτες,  για την περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα),  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για το έτος 2024.

  Σημειώνεται ότι η περισυλλογή των ανεπιτήρητων ζώων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από άτομα έμπειρα στην διαχείριση παραγωγικών ζώων (πχ κτηνοτρόφους, μεταφορείς ζώων κ.λπ.) και η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνει με  όχημα κατάλληλο για τη μεταφορά ζώντων ζώων. Επίσης, για την φροντίδα των ζώων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με νόμιμη άδεια λειτουργίας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην  αρμόδια υπάλληλο του δήμου Δωδώνης Ευγενία Γεωργαλή, στο τηλ. 2654360135.

 

 

                                                         Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

 

                                                         Αντώνιος Αθανασόπουλος

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech