Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 12:02

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύριο

την  9 / 1 / 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, θα διεξαχθεί η εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου και των μελών της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την αρ. 933/96605/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η συμμετοχή των Δημοτικών συμβούλων γίνεται μόνο με την επίδειξη:

  • Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
  • Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)

 

Επισημαίνουμε ότι σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας (ισχύς πιστοποιητικών κτλ) όπως αυτά θα ισχύουν στις 9 / 1 / 2022 (σημ: Δ1α/Γ.Π.οικ. 80417/23-12-2021/Β-6214 ΚΥΑ. Όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/Γ.Π.οικ.36/4-1-2022/Β-3)