Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Οικονομική Επιτροπή

Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Μερικές από τις κυριότερες αρμοδιότητές της είναι οι παρακάτω:

• συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,

• ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,

• προελέγχει τον απολογισμό, μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο,

• εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

• αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,

• εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου και ενημερώνει το δημοτικό συμβούλιο,

• αποφασίζει για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οικονομική Επιτροπή (1/9/2014 - 5/3/2017)

Τακτικά Μέλη:

1.ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

2. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ

5. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

5. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients consider about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low will isn't the same as emasculation, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120