Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Αντιδήμαρχοι

Ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Ντακαλέτσης Χρήστος με την υπ’αριθμόν 132/206 απόφαση, όρισε τους παρακάτω Αντιδήμαρχους με θητεία από 1/08/2016 έως 27/02/2017.

  • Μπακόλα Βασίλειο
  • Καραπάνο Θωμά
  • Σπύρου Δημήτριο
  • Θεοχάρη Γεώργιο 

 

 

 

 

Με την ανωτέρω απόφαση Όλοι οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν:

 

• Τα έγγραφα, βεβαιώσεις, αποφάσεις, δικαιολογητικά και τις πράξεις που σχετίζονται με τις στον κάθε ένα ανατιθέμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες.

• Θεώρηση γνησίου υπογραφής, θεώρηση φωτοαντιγράφων, βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και πιστοποιητικών συντήρησης εργαζομένων στο εξωτερικό.

 

Όλοι οι Αντιδήμαρχοι έχουν δικαίωμα τέλεσης πολιτικών γάμων κι εκπροσωπούν το Δήμο στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητας τους.

 

Οι Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

Τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων που απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκούν οι Αντιδήμαρχοι με την ανωτέρω αναγραφόμενη σειρά.

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find information that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as impotence, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your desire. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another preparation is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120