Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Τηλέφωνα Δήμου Δωδώνης


ΘΕΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2654 3 60128
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2654 3 60130
 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2654 3 60113
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2654 3 60131
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2654 3 60100
2654 3 60120
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2654 3 60123  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2654 3 60115
2654 3 60104

2654 3 60143
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
2654 3 60140
2654 3 60139
 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2654 3 60114
2654 3 60116
2654 3 60143

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΦ/ΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

2654 3 60136
2654 3 60133
2654 3 60138
2654 3 60135
2654 3 60134
2654 3 60124
2654 3 60129
 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2654 3 60117  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2654 3 60117  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

2654 3 60119  

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ

2654 3 60109  

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ

2654 3 60111  

Κ.Ε.Π.

2654 3 60117
2654 3 60118
2654 3 60142

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2654 3 60141  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

2654 3 60144 2654 3 60144

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

2654 3 60122  
     

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΩΝΗΣ
2651 3 65500 2651 0 82624

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
2654 3 60300 2654 0 31100

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΛΩΝ
2651 3 61900 2651 0 84313

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find information that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients consider about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an hard-on can be off-putting. Low wish isn't the same as emasculation, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your desire. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a physician that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another cure is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120