• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015 07:49

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 17-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 17 ην     του µηνός Νοεµβρίου  του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 2-12-2015 Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά  Ζυγούρη Αναστασίας 101 κατοίκων απαλλοτριώσεις έκτασης 159.263,04 τ.µ  από Φιλιππιάδα  έως Εγνατία για διάνοιξη ΙΟΝΙΑΣ Ο∆ΟΥ) 2. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών  οικον. έτους 2016 3. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής…
Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2015 10:52

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 04-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 4 ην του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση έργων, Τεχνικού προγράµµατος οικον.έτους 2015
     Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό των τεχνικών υπαλλήλων ως μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικήςπαραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Ρωμανού »,  την Τετάρτη 4-11-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 06:44

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 02-11-2015

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 2αν του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )1. Ορισµός δικηγόρου δικάσιµος 5-11-2015 2. Ορισµός δικαστικού Επιµελητή 3. Ορισµός δικηγόρου (δικάσιµος 10-11- 2015 ) 4. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του έργου: «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών» 5. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για αναµόρφωση προϋπολογισµού οικον. έτους 2015 6. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων 2-11-2015 αγωγή Βασιλείου Δόση κατά Δήμου)2. Ορισμός δικηγόρου ( Ειρηνοδικείο Αθηνών 23-10-2015 αγωγή Εκδόσεις Σοφίας Μοσχανδρέου και Σία Δετερόρρυθμος εταιρεία κατά Δήμου.3. Ορισμός δικηγόρου (αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας τροποποίησης της με αριθμ. οικ.170753/30-9-2013 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» …4. Συγκρότηση Επιτροπής…
Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 22 αν του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση οδού προς Μιχαίϊκα» 2. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σερβιανών» 3. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου: «Βελτίωση δηµοτικών οδών Τ.Κ Αγίας Αναστασίας και Οικισµού Ζωοδόχου πηγής». 4. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισµού του έργου:…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech