• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 21  του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: Συντήρηση οδού Κάτω Λίππα- Αχλαδέα»2. Συγκρότηση επιτροπή φυσικού εδάφους του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Τ.Κ Μυροδάφνης»3. Έλεγχος δικαιολογητικών της R-V-R ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε για την υπογραφή της σύμβασης του έργου ιαπλάτυνση- Βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης4. ΄Εγκριση μελέτης « ιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Μπαουσιών»5. Καθορισμός όρων…
Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 11:20

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής 28-03-2016

               Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την  28ην     του μηνός    Μαρτίου  του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Ανάθεση μελετών Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2016 Εισηγητική έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016 11:24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17-03-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του Αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης»2.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Διαπλάτυνση- βελτίωση κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κωστάνιανης»3.Επικύρωση πρακτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση χώρου 600Μ2 για τη δημιουργία Σταθμού Βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στο ύψωμα «ΠΑΤΩΜΑΤΑ» Τ.Κ Κοπάνης4. Ανάθεση μελετών5.Ανάθεση έργων τεχνικού προγράμματος…
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 10:34

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 22-02-2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)1. Έλεγχος δικαιολογητικών αναδόχου Ντούλια Ασφαλτόστρωση εσωτερικούοδικού δικτύου Τ.Κ Μελιγγών2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημαέγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρουωδώνης3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση δρόμου προς Μαντείο»4. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: «Ολοκλήρωση οδούπρος Βουλιάστα»5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης…
Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 11:53

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ημοτικό Κατάστημα την 8 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα ευτέρα και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87  1. Ψήφιση πίστωσης 108.687,11€ - Καθορισμός όρων δημοπρασίας του έργου: “ Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης”2. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 9/2016 και εκ νέου ανάθεση αυτής (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης Θ.Ζηκίδη)3. Εκμίσθωση ακινήτου Θεοχάρη Ζηκίδη4. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 6.4.2016 κληροδότημα Νικ. Δημήτρη κατά Αν.Μπεράτη)5. Ορισμός δικηγόρου (ιοικητικό Εφετείου προσφυγή…
Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016 11:10

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 29-01-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 29ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)     1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου: ∆ιαπλάτυνση – Βελτίωση κεντρικού δρόµου Τ.Κ. Κωστάνιανης     2. Απόφαση Οικον. Επιτροπής για την ανάκληση ανάληψης υποχρεώσεων     3. Τριµηνιαία έκθεση Οικον. Επιτροπής, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄τριµήνου 2015     4.…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech