Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 06 Νοεμβρίου 2019 07:05

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-11-2019

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Εξειδίκευση πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στο φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων Μέλισσας»

2. Έγκριση χορήγησης πρώτης (1) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση Αποκατάσταση φωτισμοί οδών και Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ Μελλιγγών» Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Ιορδάνη Ν Καρπουτσή και Σια Ε.Ε.

3. Έγκριση χορήγησης πρώτης (1) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παραποτάμιας περιοχής στον οικισμό Τύριας Τ.Κ Μπαουσιών με ανάδοχο ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ

4. ΄Εγκριση Τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οικον. Έτους 2019 –Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού.

5. Λύση της σύμβασης του ακινήτου επί της Πουλίτσα 1 1ου , 2ου και αποθήκης με Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων.

6. Επιχορήγηση Αθλητικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας Επισκοπικού .

7. Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος Νικολάου Δημήτρη

8. Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη

9. Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Τζώρτζη

10. Σύνταξη διετούς σχεδίου Διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου Δημήτρη»

11. Σύνταξη διετούς σχεδίου Διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Θεοχάρη Ζηκίδη».

12. Σύνταξη διετούς σχεδίου Διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Σπυρίδωνος Τζώρτζη »

13. ΄Εγκριση της αριθμ. 19/2019 απόφασης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Δωδώνη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ