• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή 14-05-2019
Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019 10:38

Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή 14-05-2019

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα την 14ην  του μηνός Μαΐου   του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 μ.μ.  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)

1. Αποδοχή  εγγράφου της αναδόχου εταιρείας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ       ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

2. Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: Εξωραϊσμός Κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ  Δερβιζιάνων

3. ΄Εγκριση πρακτικού Ι  πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Αγίου Δημητρίου

4. ΄Εγκριση πρακτικού Ι  πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας Οργάνων και Υλικών Συντήρησης παιδικών χαρών Δ.Ε Σελλών

5. Ανάκληση της 69/2018 λόγω μη τήρησης  γης παρ 1 α του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016 και εκ νέου ανάθεση

6. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων  ( αριθμ. Πρωτ.3763/3-5-2019 VIKTUS NETWORKS A.E και  3764/3-5-20198 ( DIGEA ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) 

7.   Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «Δημάρες» Τ.Κ Τερόβου  797 τ,μ

8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «Γραβιά 6217» Τ.Κ Πολυγύρου 1.000 τ.μ

9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «Λούτσα»1437» Τ.Κ Μπαουσιών 500 τ.μ 1

0. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση «Μπουχάρι ή Τσούκα» Τ.Κ Δερβιζιάνων 500 τ.μ

11. Συζήτηση για ανανέωση  προθεσμιακού λογαριασμού κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη στην Τράπεζα Ηπείρου

12. ΄Εγκριση ή μη δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ 4 στύλους και 4 φωτιστικά σώματα στη Τ.Κ Θερικησίου 4.618,75€

13. Έγκριση ή μη δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ 1 στύλο και 1 φωτ. σώμα στη Τ.Κ Μαντείου 1.154,69€

14. Έγκριση ή μη δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ 2 στύλους και 2 φωτ. σώμα στη Τ.Κ Σενίκου 2.309,38€

15. Έγκριση ή μη δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ 2 στύλους και 2 φωτ. σώμα στη Τ.Κ Λίππας 2.309,38€

16. Έγκριση ή μη δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ 1 στύλο και 1 φωτ. σώμα στη Τ.Κ Μπεστιά 1.154,69€

17. Έγκριση ή μη δαπάνης σύνδεσης στο δίκτυο διανομής στην  Τ.Κ Δραμεσιών (ηλεκτροδότηση ακινήτου)  1.154,69€ 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech