Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019 11:41

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 30-01-2019

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 )

1. «Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 66905 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου οικον. έτους 2019» 

2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ -Κατακύρωση αποτελέσματος 63700  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡ5Ν ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» 

3. Έγκριση πρακτικού ΙΙ κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου: « Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Δωδώνης στην υλοποίηση των Πακέτων Εργασίας 1,2,3 & 5 του έργου Milestones II «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources» / Πρόγραμμα Interreg IPA II CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» προϋπολογισμού 56.685,00 με ΦΠΑ.» 

4. Τροποποίηση της αριθμ. 182/2018 απόφαση που αφορά τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού οικον. έτους 2019 και στο εξής 

5. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 

6. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 13-2-2019 Διοικητικό Εφετείο 18 π Αγ, Δημητρίου» 

7. Ορισμός δικηγόρου (δικάσιμος 13-2-2019 Διοικητικό Εφετείο σκουπίδια) 

8. Ορισμός δικηγόρου (έφεση κατά της 147/2017 απόφασης Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων ( Απ. Ορφανού)

9. Ορισμός δικηγόρου αγωγή Μοσχανδρέου (ΗΧ5 Δημοπρασιών) κατά Δήμου δικάσιμος 5-3-2019 

10. Ορισμός δικηγόρου (Σ.ΕΠ.Ε)

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech