Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016 07:47

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 05-07-2016

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5 του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης σύνδεσης του Τοπικού
ιαμερίσματος Μελιάς».
2. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσσας.
3. Συγκρότηση επιτροπής φυσικού εδάφους του έργου: Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την
προστασία του Αρχαιολογικού χώρου ωδώνης.
4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ΒΕΛΤΙ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ “ΣΠΙΘΑΡΙ” Τ.Κ ΜΟΥΣΙ/ΤΙΤΣΑΣ.
5. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ΒΕΛΤΙ/ΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΝΑΙ/Ν Τ.Κ. ΤΕΡΟΒΟΥ.
6. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ Αρτοπούλας.
7. Αναθέσεις μελετών.
8. Αναθέσεις έργων.
9. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ήμου οικον. έτους 2016.
10. Τροποποίηση της αριθμ. 74/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Νικ. ημήτρη οικον. έτους 2015.
11. Τροποποίηση της αριθμ. 75/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Σπ. Τζώρτζη οικ. έτους 2015.
12. Τροποποίηση της αριθμ. 76/2016 απόφασης έγκρισης ισολογισμoύ κληροδοτήματος Θεοχάρη Ζηκίδη οικ.έτους 2015.
13. Ψήφιση πίστωσης 111,23€ για πληρωμή εφημερίδας ανακοίνωση κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη .

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech