• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:16

Αριθ. Απόφασης 12/2019

Λήψη απόφασης περί διάθεσης δασικών προϊόντων 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:15

Αριθ. Απόφασης 11/2019

Συζήτηση αιτήσεως Γκαραμέτση Βασιλικής του Ελευθερίου (μισθώτριας δημοτικού καταστήματος) για συμψηφισμό μισθωμάτων του δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Δραμεσιών με τα τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτου κατασκευής(πρόστιματέλη-μελέτη κ.λ.π καθώς και για δαπάνη έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού)
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:14

Αριθ. Απόφασης 10/2019

Απόψεις επί του σχεδίου Π.Δ/τος με τίτλο «Χαρακτηρισμός της υδάτινης χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμού δόμησης.»
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:14

Αριθ. Απόφασης 9/2019

Έγκριση μελέτης και τρόπος δημοπράτησης του έργου: «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό κατάστημα ΔΕ Δωδώνης» που αποτελεί το παραδοτέο 4.1.1 του έργου MilleSTONES II “Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources’ του διασυνοριακού προγράμματος Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020» 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:13

Αριθ. Απόφασης 8/2019

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου: Νάκο Μιχαήλ Πολ. Μηχανικό ΕΔΕ. 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:11

Απόφαση Δ.Σ 07.2019

Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου παλαιού μαγειρείου Δημοτικού σχολείου Τ.Κ Μελιγγών» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου: R-V-R Κατασκευαστική ΕΠΕ. 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech