• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:37

Αριθ. Απόφασης 24/2019

1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:36

Αριθ. Απόφασης 23/2019

Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 270/1981 για το Οικον. έτος 2019
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:36

Αριθ. Απόφασης 22/2019

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το οικον. έτος 2019. 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:33

Αριθ. Απόφασης 21/2019

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για το οικον. έτος 2019.
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:33

Αριθ. Απόφασης 20/2019

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων(που έχουν ανατεθεί με τον Ν. 3669/2008 ) - εργασιών κ.λ.π για το οίκον. έτος 2019 
Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 08:31

Αριθ. Απόφασης 19/2019

Διαγραφή οφειλών

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech