• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:43

Αριθ. Απόφασης 51/2019

 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δωδώνης ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης με τίτλο «IoT as a policy instrument for the city change» και ακρωνύμιο «IoTXchange » στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:42

Αριθ. Απόφασης 50/2019

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο MileSTONES II - «Encouraging tourism development through the preservation and promotion of the cross border cultural and natural resources» 
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:42

Αριθ. Απόφασης 49/2019

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 3/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οικον .έτους 2018.» 
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:41

Αριθ. Απόφασης 48/2019

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2019 
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:40

Αριθ. Απόφασης 48/2019

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2019 
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 09:39

Αριθ. Απόφασης 47/2019

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 267/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Χορήγηση συναίνεσης για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός(1) ανεμολογικού ιστού για την μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέμου στην θέση «Λάχανο» της Δ.Ε Σελλών Δήμου Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων(σχετική απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής )»

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech