• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Αποφάσεις
  • Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:12

143.2018

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη θέσεων προσωπικού στο Δήμο μας με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:11

142.2018

 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης τμημάτων των Επαρχιακών οδών εντός των ορίων Δήμου Δωδώνης την 8-7-2018 για την διεξαγωγή του 24ου Ηπειρωτικού Ράλλυ 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:10

141.2018

Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμόν 119/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και Υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:10

140.2018

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμόν 69/2018 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο 3 και την εκ νέου έγκριση της μελέτης και του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποπεράτωση Σχολικού κτιρίου Τ.Δ Σενίκου»προϋπολογισμού δαπάνης 43.000 € 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:09

139.2018

Καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 08:08

138.2018

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 42/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Κατάρτιση Μεσοπροθέσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20192021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
Σελίδα 1 από 211

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech