Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Ληξιαρχείο

Για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

Αλλαγές σε Ληξιαρχικές πράξεις

Διόρθωση Ληξιαρχικών πράξεων (Γενικά)

 

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνον εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

 • Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση (Χορηγείται από την Υπηρεσία)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
 • Εκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος
 •   

   

 • Με την έγκριση του εισαγγελέα Πρωτοδικών
 •  

  Όταν πρόκειται για σφάλματα που έγιναν στη Ληξιαρχική Πράξη από παραδρομή και δεν αφορούν στον τόπο στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του Ληξιαρχικού Γεγονότος.

  Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε ενδεικτικά μόνο να αναφέρουμε διακαιολογητικά που μπορεί να ζητηθούν λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, όπως πιστοποιητικό γάμου από την Ι. Μητρόπολη κ.α.

  Σφάλματα που αναφέρονται σε γραμματικούς κανόνες διορθώνονται με έγκριση του Ληξιάρχου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και με την προσκόμιση ορισμένων διακιολογητικών.

  Τη διόρθωση ζητά ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική πράξη ή όποιος έχει αποδεδειγμένα έννομο συμφέρον και ο οποίος υπογράφει τη διορθωτική πράξη.

   

   


   

   

  Ανάκτηση πατρικού επωνύμου

   

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη.
 •    

   

   

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients consider about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as impotence, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile malfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile malfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

  Δήλωση βάπτισης

   

  Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο.

  Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση βάπτισης

  Δήλωση Γάμου

   

  Η Δήλωση γίνεται στον τόπο που έγινε ο γάμος. Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Δωδώνης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

  Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι ή ο ένας από αυτούς. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί ο γάμος από άλλο πρόσωπο μόνο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

  Για την δήλωση γάμου απαιτούνται.

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable info prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low will isn't the same as impotence, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your will. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another preparation is appropriate for you.

  Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση Γάμου

  Δήλωση Γέννησης

   

  Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο. Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 4,50 ευρώ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 100 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13,50 ευρώ

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find info that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous data you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doc that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another preparation is appropriate for you.

  Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση Γέννησης

  Δήλωση διαζυγίου

   

   

  Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,50 Ευρώ και για πάνω από 90 ημέρες 13,50 Ευρώ.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find data that is useful. You can find reliable data prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients regard about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as emasculation, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your desire. Mostly the treatment options may include erectile disfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doc that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

  Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση διαζυγίου

  Δήλωση Θανάτου

   

  Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός. Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

  Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή. Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά την 30 ημέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου. Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο Ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

  Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο, ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από τον Λιμενάρχη της πρώτης προσέγγισης του πλοίου, στον Ληξίαρχο της έδρας του Λιμεναρχείου.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find information that is useful. You can find reliable info prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients consider about cost of cialis. What is the most momentous information you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low wish isn't the same as impotence, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile disfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another medicament is appropriate for you.

  Διαβάστε περισσότερα: Δήλωση Θανάτου

  Εκούσια αναγνώριση τέκνου - υιοθεσία

  Εκούσια αναγνώριση τέκνου

   

  Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο. Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς.

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   

  If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find information that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous info you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low wish isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your wish. Mostly the treatment options may include erectile malfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a doc that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another cure is appropriate for you.

  Διαβάστε περισσότερα: Εκούσια αναγνώριση τέκνου - υιοθεσία

  Υποκατηγορίες

  Χρήσιμες Συνδέσεις

  Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
  Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

  Βρείτε μας...

  Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
  Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120